Jag kommer gärna till er skola eller ert bibliotek för att berätta om skrivande, göra workshop kring berättande och inspirera för läsning!

Min barnbok ”Fotbollskuppen” tar upp teman som att våga prata om sina känslor och att våga se saker ur ”den andres” perspektiv. Att vara en bra kompis helt enkelt. Om ni önskar kan besöket hos er handla även om de värderingar som boken genomsyras av.

Med många års erfarenhet som lärare och föreläsare kan jag skräddarsy ett författarbesök för just era behov!

Jag är medlem i Författarförbundet och följer Författarförbundets rekommendationer för arvode.